Přejít na eshop Sportovní kompresivní pomůcky CEP od firmy MEDI Objednávejte se na 605 21 09 21vždy po, út, st, čt 9:00 - 14:00 Komplexní léčba lymfedému

Komplexní léčba lymfedému

Jako lymfedém označujeme otok končetiny způsobený poruchou odtoku lymfy z postižené oblasti. Nejčastěji jsou postiženy končetiny, ale může se vyskytnout i na obličeji.

Léčba lymfedému musí být vysoce odborná, důsledná a dlouhodobá (často celoživotní). Nezbytná je i dobrá spolupráce pacienta.

Typy lymfedému

Primární (vrozený) lymfedém

Je způsoben vrozenou poruchou vývoje nebo funkce mízních cév. Může být přítomen již v dětském věku, častěji se manifestuje v období puberty.

Sekundární (získaný) lymfedém

Je nesrovnatelně častější. K poruše odtoku lymfy může dojít například operativním odstraněním spádových lymfatických uzlin, ozařováním, záněty kůže a hlubšího podkoží (růže – erysipel)..

Jak poznáme lymfatický otok

Bledý, chladný, nebolestivý otok, zpočátku měkký, později tuhnoucí. Zatímco vrozený lymfedém začíná na prstech končetiny a postupuje směrem výše, získaný lymfedém začíná pod překážkou a šíří se směrem níže.

Vyšetření při lymfedému

Důležité je dobré zhodnocení předchorobí (anamnézy). Dále vyloučení jiné příčiny otoku. Provádí se radioizotopové vyšetření – lymfoscintigrafie, ultrazvuk, magnetická resonance.

Jak se lymfedém léčí

Úkolem léčby je zvýšit případně obnovit funkci mízního systému. Základem je komplexní fyzikální léčba prováděná pod dozorem lékaře za pomoci speciálně školených pracovníků. Léčebný plán zahrnuje manuální lymfodrenáž následovanou zpravidla přístrojovou komorovou lymfodrenáží. Výsledný efekt se vždy po jedné léčebné fázi stabilizuje vhodnou kompresivní pomůckou. Mezi moderní pomocné principy patří tzv.lymfotaping. Podpůrná medikamentźní léčba zahrnuje podávání některých léků ze skupiny žilně aktivních látek a komplexní enzymové preparáty.

Podrobná režimová i jiná opatření Vám určí Váš ošetřující lékař.

POZOR: Nezaměňujte komplexní léčbu lymfedému vedenou lékařem a školenými fyzioterapeuty za lymfodrenáže v nezdravotnických zařízeních. Školení jejich pracovníků, převážně nezdravotníků, je na podstatně nižší úrovni a zahrnuje jen kosmetické indikace. Rovněž tak vliv lymfodrenáží prováděných u zdravých osob na celkový zdravotní stav nebyl nikdy vědecky prokázán.

Literatura: Navrátilová, Z.: Lymfedém – informace pro pacienty (informační leták)

 

Co je nového

LÉČBA HEMOROIDŮ

12.08.2013

Centrum Dermatologické Angiologie znovu rozšiřuje nabídku svých zdravotnických služeb pro stávající i nové pacienty o léčbu hemoroidů.

číst dále

Vysoká estetická úroveň námi užívaných kompresivních punčoch

02.04.2013

Naše KEP mají nejen vynikající technické parametry, ale jsou i vysoce estetické a mají výborný uživatelský komfort.

číst dále

Cílená aplikace– lepší kosmetické výsledky u mikroskleroterapie

02.04.2013

Optimální efekt při ošetření mikrovarixů nastává při aplikaci sklerotizační látky do tzv. nutritivní žíly. Tímto pojmem rozumíme žílu, ležící zpravidla ve vět…

číst dále