Letní žilní screening - Neváhejte s vyšetřením svých nohou s varixy!

Přejít na eshop Sportovní kompresivní pomůcky CEP od firmy MEDI Objednávejte se na 605 21 09 21vždy po, út, st, čt 9:00 - 14:00

Novinka

Cílená aplikace– lepší kosmetické výsledky u mikroskleroterapie

02.04.2013

Optimální efekt při ošetření mikrovarixů nastává při aplikaci sklerotizační látky do tzv. nutritivní žíly. Tímto pojmem rozumíme žílu, ležící zpravidla ve větší hloubce než samotné mikrovarixy. Tato žíla je zpravidla insuficientní (má nedostatečnou funkci) a převádí tlak do drobných podkožních žil, které se rozšíří do podoby mikrovarixů (nesprávně zvaných metličky). Často znamená i přímé spojení s vysokotlakým hlubokým žilním systémem (mikrospojka). Zejména v tomto případě je jasné, že pokud nebude tato stěžejní žíla sklerotizována – tedy uzavřena, výsledný efekt je nedostatečný, časná recidiva téměř jistá.

V našem zařízení vyhledáváme přívodné žíly pomocí speciálního osvětlovacího zařízení. LED diodový zářič s vhodně volenou barvou světla zpravidla zviditelní místa potřebná pro úspěšnou aplikaci sklerotizačního roztoku a navíc samotná aplikace probíhá pod kontrolou zraku. Přístrojem vyrobeným ve Spojených státech – Veinlite – jsou vybavena obě naše pracoviště a naši lékaři jej po speciálním zácviku brilantně ovládají.

 

Mimo jiné díky této tzv. transiluminaci jsou naše výsledky v mikroskleroterapii našimi pacienty tak vysoce hodnoceny. Námi vyvinutá mikrokomprese navíc tento efekt významně podporuje.