Letní žilní screening - Neváhejte s vyšetřením svých nohou s varixy!

Přejít na eshop Sportovní kompresivní pomůcky CEP od firmy MEDI Objednávejte se na 605 21 09 21vždy po, út, st, čt 9:00 - 14:00

Ceník výkonů

Ceník obsahuje výkony, které jsou hrazeny z prostředků všeobecného zdravotního pojištění. Přímá úhrada zdravotnickému zařízení je nutná v případě, že jde o nepojištěného pacienta, nebo pacienta, který není schopen se prokázat průkazem pojištěnce.

Přímé úhradě podléhají výkony, které mají:
 • kosmetickou povahu
 • zdravotnické zařízení je nemá s pacientovou zdravotní pojišťovnou nasmlouvány
 • nejsou obecně hrazeny z prostředků všeobecného zdravotního pojištění

Obecná dermatologie

400,- Kč Komplexní vyšetření dermatologem – při prvém přijetí do péče
250,- Kč Cílené vyšetření dermatologem – kontrola po více než 3 měsících
200,- Kč Kontrolní vyšetření dermatologem

Dermatologická angiologie Tento symbol značí výkony,
které nejsou pojišťovnou hrazeny

1 750,- Kč
Komplexní vyšetření cévní (flebologické), včetně:
 • sepsání cíleného ambulantního záznamu
 • počítačové vyšetření funkčního stavu žilního systému dolních končetin
 • vyšetření ultrazvukem CW
 • sestavení léčebného plánu
 • poučení pacienta včetně vysvětlení povahy onemocnění a samotné léčby
 • určení velikosti a typu kompresivních elastických punčoch
500,- Kč Mapování žilního systému dolních končetin barevnou duplexní sonografií (povrchový, spojovací i hluboký systém)
600,- Kč Cílené vyšetření žil před hormonální gynekologickou léčbou (antikoncepce, substituce) a v těhotenství, včetně počítačového měření a sepsání zprávy pro ošetřujícího gynekologa
400,- Kč Kontrolní vyšetření žil v průběhu hormonální gynekologické léčby (antikoncepce, substituce ) a v těhotenství, včetně počítačového měření a sepsání zprávy pro ošetřujícího gynekologa
850,- Kč Skleroterapie (injekční léčba) křečových žil většího kalibru provedená tekutou sklerotizační látkou (cena nezahrnuje použitou sklerotizační látku)
1250,- Kč Pěnová skleroterapie větších žil – intenzivnější a radikálnější varianta léčby (cena nezahrnuje použitou sklerotizační látku)
od 600,- Kč
(dle rozsahu)
Mikroskleroterapie malých varixů z kosmetické indikace(cena nezahrnuje použitou sklerotizační látku)
150,- Kč Určení typu a měření velikosti kompresivních elastických punčoch
300,- Kč Určení typu a měření velikosti kompresivních elastických punčoch zhotovených na míru

Ambulantní žilní chirurgie Tento symbol značí výkony,
které nejsou pojišťovnou hrazeny

od 3000,- Kč
(dle rozsahu)
Ambulantní operace menších varixů (flebektomie) v lokálním znecitlivění podle rozsahu
od 5000,- Kč
(dle rozsahu)
Ambulantní operace větších varixů v lokální nebo svodné anestesii podle rozsahu
od 15000,- Kč
(dle rozsahu)
Ambulantní operace varixů v lokální nebo svodné anestesii za použití bipolární termokoagulace (Celon/Olympus) v kombinaci s klasickou chirurgickou technikou a případnou flebektomií (dle rozsahu)

Dermatologická – estetická chirurgie
(hrazeno pojišťovnou vyjma ošetření výhradně z kosmetické indikace)

300,- Kč

150,- Kč

Odstranění drobného kožního útvaru ostrou lžičkou nebo kyretou v místním znecitlivění
 • za první útvar
 • za každý další útvar v témže sezení
350,- Kč

200,- Kč

Odstranění drobného kožního útvaru elektrochirurgicky nebo chladem (kryoterapie)
 • za první útvar
 • za každý další útvar v témže sezení
500,- Kč Odstranění kožního útvaru kruhovým skalpelem včetně sešití a následného odstranění stehů a použití atraumatického šicího materiálu
700-1100,- Kč Odstranění kožního útvaru excisí, včetně plastického sešití a odstehování ( podle rozsahu )
800-1200,- Kč Odstranění podkožního útvaru např. cysty, lipomu ( podle rozsahu )

Lymfologie
(pacientům s onkologickým onemocněním plně hrazeno pojišťovnou) Tento symbol značí výkony,
které nejsou pojišťovnou hrazeny

300,- Kč Komorová nebo střídavá tlaková léčba místního otoku přístrojem (30 min) (včetně kondiční indikace)
400,- Kč Manuální lymfodrenáž (30 min)
(léčebná i kondiční)
300,- Kč Manuální lymfodrenáž – antifibrotické hmaty
300,- Kč Kompresivní léčba horní končetiny s otokem tlakovým obvazem
450,- Kč Kompresivní léčba dolní končetiny s otokem tlakovým obvazem

Pojištovny se kterými máme uzavřenou smlouvu:

Co je nového

LETNÍ ŽILNÍ SCREENING

20.07.2020

Neváhejte s vyšetřením svých nohou s varixy!!!!

číst dále

PROVOZNÍ ŘÁD v “postpandemickém období"

02.04.2020

  INFORMACE pro pacienty ohledně šíření koronaviru Covid-19   Vážení pacienti,   Centrum Dermatologické Angiologie je standardně otevřeno!   Provoz je upraven na mírně zvýšen…

číst dále

Vysoká estetická úroveň námi užívaných kompresivních punčoch

02.04.2013

Naše KEP mají nejen vynikající technické parametry, ale jsou i vysoce estetické a mají výborný uživatelský komfort.

číst dále