Přejít na eshop Sportovní kompresivní pomůcky CEP od firmy MEDI Objednávejte se na 605 21 09 21vždy po, út, st, čt 9:00 - 14:00

Ceník výkonů

Ceník obsahuje výkony, které jsou hrazeny z prostředků všeobecného zdravotního pojištění. Přímá úhrada zdravotnickému zařízení je nutná v případě, že jde o nepojištěného pacienta, nebo pacienta, který není schopen se prokázat průkazem pojištěnce.

Přímé úhradě podléhají výkony, které mají:
 • kosmetickou povahu
 • zdravotnické zařízení je nemá s pacientovou zdravotní pojišťovnou nasmlouvány
 • nejsou obecně hrazeny z prostředků všeobecného zdravotního pojištění

Obecná dermatologie

400,- Kč Komplexní vyšetření dermatologem – při prvém přijetí do péče
250,- Kč Cílené vyšetření dermatologem – kontrola po více než 3 měsících
200,- Kč Kontrolní vyšetření dermatologem

Dermatologická angiologie Tento symbol značí výkony,
které nejsou pojišťovnou hrazeny

1 750,- Kč
Komplexní vyšetření cévní (flebologické), včetně:
 • sepsání cíleného ambulantního záznamu
 • počítačové vyšetření funkčního stavu žilního systému dolních končetin
 • vyšetření ultrazvukem CW
 • sestavení léčebného plánu
 • poučení pacienta včetně vysvětlení povahy onemocnění a samotné léčby
 • určení velikosti a typu kompresivních elastických punčoch
500,- Kč Mapování žilního systému dolních končetin barevnou duplexní sonografií (povrchový, spojovací i hluboký systém)
600,- Kč Cílené vyšetření žil před hormonální gynekologickou léčbou (antikoncepce, substituce) a v těhotenství, včetně počítačového měření a sepsání zprávy pro ošetřujícího gynekologa
400,- Kč Kontrolní vyšetření žil v průběhu hormonální gynekologické léčby (antikoncepce, substituce ) a v těhotenství, včetně počítačového měření a sepsání zprávy pro ošetřujícího gynekologa
850,- Kč Skleroterapie (injekční léčba) křečových žil většího kalibru provedená tekutou sklerotizační látkou (cena nezahrnuje použitou sklerotizační látku)
1250,- Kč Pěnová skleroterapie větších žil – intenzivnější a radikálnější varianta léčby (cena nezahrnuje použitou sklerotizační látku)
od 600,- Kč
(dle rozsahu)
Mikroskleroterapie malých varixů z kosmetické indikace(cena nezahrnuje použitou sklerotizační látku)
150,- Kč Určení typu a měření velikosti kompresivních elastických punčoch
300,- Kč Určení typu a měření velikosti kompresivních elastických punčoch zhotovených na míru

Ambulantní žilní chirurgie Tento symbol značí výkony,
které nejsou pojišťovnou hrazeny

od 3000,- Kč
(dle rozsahu)
Ambulantní operace menších varixů (flebektomie) v lokálním znecitlivění podle rozsahu
od 5000,- Kč
(dle rozsahu)
Ambulantní operace větších varixů v lokální nebo svodné anestesii podle rozsahu
od 15000,- Kč
(dle rozsahu)
Ambulantní operace varixů v lokální nebo svodné anestesii za použití bipolární termokoagulace (Celon/Olympus) v kombinaci s klasickou chirurgickou technikou a případnou flebektomií (dle rozsahu)

Dermatologická – estetická chirurgie
(hrazeno pojišťovnou vyjma ošetření výhradně z kosmetické indikace)

300,- Kč

150,- Kč

Odstranění drobného kožního útvaru ostrou lžičkou nebo kyretou v místním znecitlivění
 • za první útvar
 • za každý další útvar v témže sezení
350,- Kč

200,- Kč

Odstranění drobného kožního útvaru elektrochirurgicky nebo chladem (kryoterapie)
 • za první útvar
 • za každý další útvar v témže sezení
500,- Kč Odstranění kožního útvaru kruhovým skalpelem včetně sešití a následného odstranění stehů a použití atraumatického šicího materiálu
700-1100,- Kč Odstranění kožního útvaru excisí, včetně plastického sešití a odstehování ( podle rozsahu )
800-1200,- Kč Odstranění podkožního útvaru např. cysty, lipomu ( podle rozsahu )

Lymfologie
(pacientům s onkologickým onemocněním plně hrazeno pojišťovnou) Tento symbol značí výkony,
které nejsou pojišťovnou hrazeny

300,- Kč Komorová nebo střídavá tlaková léčba místního otoku přístrojem (30 min) (včetně kondiční indikace)
400,- Kč Manuální lymfodrenáž (30 min)
(léčebná i kondiční)
300,- Kč Manuální lymfodrenáž – antifibrotické hmaty
300,- Kč Kompresivní léčba horní končetiny s otokem tlakovým obvazem
450,- Kč Kompresivní léčba dolní končetiny s otokem tlakovým obvazem

Pojištovny se kterými máme uzavřenou smlouvu:

Co je nového

LÉČBA HEMOROIDŮ

12.08.2013

Centrum Dermatologické Angiologie znovu rozšiřuje nabídku svých zdravotnických služeb pro stávající i nové pacienty o léčbu hemoroidů.

číst dále

Vysoká estetická úroveň námi užívaných kompresivních punčoch

02.04.2013

Naše KEP mají nejen vynikající technické parametry, ale jsou i vysoce estetické a mají výborný uživatelský komfort.

číst dále

Cílená aplikace– lepší kosmetické výsledky u mikroskleroterapie

02.04.2013

Optimální efekt při ošetření mikrovarixů nastává při aplikaci sklerotizační látky do tzv. nutritivní žíly. Tímto pojmem rozumíme žílu, ležící zpravidla ve vět…

číst dále