Letní žilní screening - Neváhejte s vyšetřením svých nohou s varixy!

Přejít na eshop Sportovní kompresivní pomůcky CEP od firmy MEDI Objednávejte se na 605 21 09 21vždy po, út, st, čt 9:00 - 14:00

Novinka

PROVOZNÍ ŘÁD v “postpandemickém období"

02.04.2020

 

INFORMACE pro pacienty ohledně šíření koronaviru Covid-19

 

Vážení pacienti,

 

Centrum Dermatologické Angiologie je standardně otevřeno!

 

Provoz je upraven na mírně zvýšený hygienický režim.

Prosíme o přečtení Provozního řádu v “postpandemickém období" před příchodem či objednáním.

Děkujeme, že respektujete opatření!

Tým CDA

 

Provozní řád CDA v “postpandemickém období”V souvislosti s opatřeními týkajícími se koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19,  a v souladu s doporučeními České lékařské komory a Sdružení ambulantních specialistů ČR

 

upravujeme

 

provoz Centra dermatologické angiologie takto:

 

  1. Pacienti s projevy akutní infekce dýchacích cest, případně se zvýšenou tělesnou teplotou, nebudou v našem zařízení ošetřeni.

  2. Pacienti s nařízenou karanténou nebo pacienti, kteří jsou, či byli v posledních 14 dnech v kontaktu s osobou, u které byla, či je nařízena karanténa, nebudou v naší ambulanci ošetřeni.

  3. Před vstupem do ordinace je nutné striktně dodržovat požadovaná, zvýšená hygienická pravidla Centra dermatologické angiologie, která jsou v souladu s doporučením České lékařské komory a Svazu ambulantních specialistů. Tato pravidla jsou viditelně vyvěšena na dveřích vchodu do CDA.

  4. Všem pacientům a jejich doprovodu doporučujeme, aby se v prostorách čekárny zdržovali co nejkratší dobu.

 

Poučení:

Pacienti spadající pod bod 1) a 2) musí ze zákona postupovat dle platných závazných doporučení, tedy kontaktovat TELEFONICKY svého praktického lékaře nebo Krajskou hygienickou stanici příslušného kraje.

Šíření, či napomáhání šíření infekční choroby COVID-19 je trestný čin!V Praze, 1.7.2020    Strejček Štěpán    

 

                                                                                ředitel Centra dermatologické angiologie