Přejít na eshop Sportovní kompresivní pomůcky CEP od firmy MEDI Objednávejte se na 605 21 09 21vždy po, út, st, čt 9:00 - 14:00 Přístrojové vyšetření

Přístrojové vyšetření

V posledních 20 letech došlo k zásadním změnám ve vyšetřování žilního systému dolních končetin. Jejich společným základem je, že všechny tyto metody jsou neinvazivní, tj. nedochází při nich k porušení tělesného (kožního) povrchu. Z hlediska získaných informací se dělí na metody funkční a morfologické (zobrazovací).

A) Funkční metody:

Digitální fotopletysmografie (D-PPG)

Tato metoda vyvinutá v Německu vědcem českého původu prof. Blažkem využívá počítačové zpracování odrazu světelného signálu z kůže a podkoží. Je tak možno měřit při jednoduchém cvičení (polodřepy) všechny parametry výkonu žilního systému v končetině. Její provedení je nezbytné u:

Jednodušší přístroje (VQ1000) měří každou končetinu zvlášť, dvoukanálové přístroje (VQ2000) pak poskytují všechny funkční údaje o tepnách i žilách na obou končetinách současně.

Měření žilního tlaku

Metoda vhodná pro základní informaci o průchodnosti hlubokého žilního systému prováděná rovněž pomocí dvoukanálového pletysmografu.

B) Morfologické metody

Vyšetření ultrazvukem za pomoci Dopplerova principu

Rychlá neinvazivní identifikace porušených oblastí povrchového žilního systému a jeho mnohočetných propojení do hlubokých žil. Kontrola správné aplikace tekutého sklerotizačního prostředku převážně na základě zvukových fenomenů.Duplexní ultrazvukové vyšetření s barevným mapováním

Tato metoda představuje současný vrchol žilní diagnostiky. Umožňuje co nejpřesnější plánování injekční a chirurgické léčby varixů i kontrolu výsledků léčby. Je také zlatým standardem pro diagnózu žilní trombózy. Kontroluje v případě potřeby skleroterapii pěnou a nitrožilní léčbu varixů (laser, radiofrekvence).

 

Co je nového

LÉČBA HEMOROIDŮ

12.08.2013

Centrum Dermatologické Angiologie znovu rozšiřuje nabídku svých zdravotnických služeb pro stávající i nové pacienty o léčbu hemoroidů.

číst dále

Vysoká estetická úroveň námi užívaných kompresivních punčoch

02.04.2013

Naše KEP mají nejen vynikající technické parametry, ale jsou i vysoce estetické a mají výborný uživatelský komfort.

číst dále

Cílená aplikace– lepší kosmetické výsledky u mikroskleroterapie

02.04.2013

Optimální efekt při ošetření mikrovarixů nastává při aplikaci sklerotizační látky do tzv. nutritivní žíly. Tímto pojmem rozumíme žílu, ležící zpravidla ve vět…

číst dále