Letní žilní screening - Neváhejte s vyšetřením svých nohou s varixy!

Přejít na eshop Sportovní kompresivní pomůcky CEP od firmy MEDI Objednávejte se na 605 21 09 21vždy po, út, st, čt 9:00 - 14:00 Přístrojové vyšetření

Přístrojové vyšetření

V posledních 20 letech došlo k zásadním změnám ve vyšetřování žilního systému dolních končetin. Jejich společným základem je, že všechny tyto metody jsou neinvazivní, tj. nedochází při nich k porušení tělesného (kožního) povrchu. Z hlediska získaných informací se dělí na metody funkční a morfologické (zobrazovací).

A) Funkční metody:

Digitální fotopletysmografie (D-PPG)

Tato metoda vyvinutá v Německu vědcem českého původu prof. Blažkem využívá počítačové zpracování odrazu světelného signálu z kůže a podkoží. Je tak možno měřit při jednoduchém cvičení (polodřepy) všechny parametry výkonu žilního systému v končetině. Její provedení je nezbytné u:

Jednodušší přístroje (VQ1000) měří každou končetinu zvlášť, dvoukanálové přístroje (VQ2000) pak poskytují všechny funkční údaje o tepnách i žilách na obou končetinách současně.

Měření žilního tlaku

Metoda vhodná pro základní informaci o průchodnosti hlubokého žilního systému prováděná rovněž pomocí dvoukanálového pletysmografu.

B) Morfologické metody

Vyšetření ultrazvukem za pomoci Dopplerova principu

Rychlá neinvazivní identifikace porušených oblastí povrchového žilního systému a jeho mnohočetných propojení do hlubokých žil. Kontrola správné aplikace tekutého sklerotizačního prostředku převážně na základě zvukových fenomenů.Duplexní ultrazvukové vyšetření s barevným mapováním

Tato metoda představuje současný vrchol žilní diagnostiky. Umožňuje co nejpřesnější plánování injekční a chirurgické léčby varixů i kontrolu výsledků léčby. Je také zlatým standardem pro diagnózu žilní trombózy. Kontroluje v případě potřeby skleroterapii pěnou a nitrožilní léčbu varixů (laser, radiofrekvence).

 

Co je nového

LETNÍ ŽILNÍ SCREENING

20.07.2020

Neváhejte s vyšetřením svých nohou s varixy!!!!

číst dále

PROVOZNÍ ŘÁD v “postpandemickém období"

02.04.2020

  INFORMACE pro pacienty ohledně šíření koronaviru Covid-19   Vážení pacienti,   Centrum Dermatologické Angiologie je standardně otevřeno!   Provoz je upraven na mírně zvýšen…

číst dále

Vysoká estetická úroveň námi užívaných kompresivních punčoch

02.04.2013

Naše KEP mají nejen vynikající technické parametry, ale jsou i vysoce estetické a mají výborný uživatelský komfort.

číst dále