Letní žilní screening - Neváhejte s vyšetřením svých nohou s varixy!

Přejít na eshop Sportovní kompresivní pomůcky CEP od firmy MEDI Objednávejte se na 605 21 09 21vždy po, út, st, čt 9:00 - 14:00

Novinka

ECHOTERAPIE- revoluční metoda léčby křečových žil v Centru dermatologické angiologie

24.06.2022

 

Rádi bychom Vás informovali a dostupnosti nejnovější metody léčby křečových žil na našem pracovišti. Konkrétně se jedná o technologii odborně nazývanou ECHOTERAPIE. Více se dozvíte v tiskové zprávě, kterou jsme ve středu zveřejnili na setkání s novináři organizovaném společně s výrobcem tohoto revolučního zařízení, viz. níže.

Vice o metodě naleznete také v sekci “Postupy a metody” na našich webových stránkách (již od úterý 28.6.22).

 

Revoluční řešení léčby křečových žil poprvé kompletně    z vnějšku těla přichází do České republiky

 

Centrum dermatologické angiologie v Říčanech je prvním místem v České republice, které léčí křečové žíly bez řezů a jizev pomocí echoterapie systémem SONOVEIN® od společnosti Theraclion a umožňuje pacientům po zákroku okamžitý návrat ke každodenním činnostem.   

 

Praha, 22. června 2022 - THERACLION (ISIN: FR0010120402; Mnemo: ALTHE), inovativní společnost vyvíjející robotický systém pro neinvazivní léčbu echoterapií a poskytující pacientům konzistentní péči založenou na přesných datech a dosažených výsledcích, uvádí na český trh ve spolupráci s prestižním Centrem dermatologické angiologie (CDA) novou technologii pro léčbu křečových žil kompletně z vnějšku těla.   

 

Francouzská společnost Theraclion přináší do České republiky novou revoluční léčbu křečových žil odlišnou od všech dosavadních postupů v této oblasti. Jedná se o první robotické neinvazivní ošetření křečových žil echoterapií pomocí systému SONOVEIN®, který funguje na principu využití vysoce intenzivního terapeutického ultrazvuku. Díky němu lze křečové žíly léčit zcela bez porušení integritytěla, a to na základě přesného ultrazvukového zobrazenís vysokým rozlišením a pokročilého zpracování dat. Lékařům tak poskytuje možnost provést naprosto přesný zákrok  a pacientům nabízí léčbu bez řezů a  jizev a umožňuje jejich návrat k běžným denním činnostem ihned po ošetření. 

 

Systém SONOVEIN®, robotická platforma pro léčbu křečových žil, byl poprvé představen v roce 2019 a dnes je k dispozici v osmi odborných centrech po celém světě: ve Francii, Španělsku (dvě centra), Velké Británii, Itálii, Rakousku, Hongkongu a České republice. Primář a zakladatel Centra dermatologické angiologie,  MUDr. Jaroslav Strejček, CSc., je první partnerem v České republice, který tuto unikátní léčbu nabízí na své klinicev Říčanech, přičemž vstupní konzultace a diagnostika jsou možné také v Praze 5.  

 

„Společnost Theraclion vyvíjí a testuje tuto technologii již několik let, čímž získala čelní postavení na poli inovací v klinickém výzkumu a vytvořila základy pro definitivní odklon od chirurgického zákroku pro vybrané oblasti, jako je například léčba křečových žil,” říká Anja Kleber, viceprezidentka společnosti Theraclion.„Velmi nás těší, že můžeme zpřístupnit naši technologii lékařské komunitě v České republice a pomoci tak pacientům zlepšit kvalitu jejich života prostřednictvím neinvazivní léčby.” 

 

Systém SONOVEIN® 

Echoterapie pomocí systému SONOVEIN® je inovativní technologie založená na principu využití terapeutického ultrazvuku s vysokou intenzitou. Na rozdíl od konvenční chirurgie, laserové nebo radiofrekvenční ablace je ultrazvuková terapie zcela neinvazivní zákrok, který nezanechává žádné jizvy. Léčba se plánuje během úvodní lékařské konzultace a obvykle je zapotřebí pouze jedno ošetření trvající 20 až 60 minut. Ve všech případech se pacienti mohou ihned po ošetření vrátit ke svým každodenním činnostem.

 

Společnost Theraclion vyvinula robotický systém SONOVEIN® speciálně pro léčbu křečových žil. Jeho činnost je podobná jako u lupy, jež soustřeďuje sluneční paprsky do jediného bodu; v tomto případě však speciální prvek (akustický kolimátor)koncentruje terapeutické ultrazvukové vlny vysoké intenzity. Na cílovou oblast jsou zaměřeny ultrazvukové paprsky, a svou energií způsobující zvýšení teploty v cílovém bodě,jímž je stěna nemocné žíly. To vyvolá následný biologický proces, jehož výsledkem je vazivová přestavba ošetřeného úseku žíly a jeho vyřazení z krevního oběhu. Jeho funkci převezmou ostatní zdravé žíly v okolí. Další výhodou echoterapie systémem SONOVEIN® je, že ji lze použít i po selhání jiných typů léčby nebo v případech, kdy jiné konvenční možnosti nejsou vzhledem ke konkrétnímu typu žíly možné. Využívání umělé inteligence při technologickém vývoji systému SONOVEIN® navíc umožňuje sběr technických a předoperačních dat pro vytváření nových modelů zpracování v rámci této technologie. Tyto modely pak budou postupně zaváděny do nových verzí systému spolu s dalšími funkcemi pro sběr dat.

 

Křečové žíly

Křečové žíly jsou velmi rozšířeným onemocněním, kterým trpí až 30 % světové populace. V České republice se odhaduje, že léčbu křečových žil potřebuje přibližně 1,5 milionu lidí, přičemž současná odborná péče není schopna tuto poptávku pokrýt. Echoterapie je tak novým, užitečným nástrojem, jenž může pomoci tento častý problém zmírnit. Jedná se o léčbu hrazenou pacienty.   

 

Křečové žíly vznikají důsledku rozšířením vrozeně oslabené žilní stěny s následnou poruchou funkce žilních chlopní.Za normálních okolností pomáhají okolní svaly, pružná struktura stěn žilních cév a tzv. žilní chlopně dopravovat krev z dolních končetin do horní části těla proti gravitační síle. Když žilní chlopně přestanou správně fungovat, krev se v nohách nahromadí, což způsobírozšíření žilních stěn a vznik nových křečových žil. 

 

„V našem centru využíváme nejnovější technologie k léčbě onemocnění oběhového systému. Neinvazivní metoda bez chirurgického zákroku, jako je echoterapie pomocí systému SONOVEIN®, představuje novou etapu léčby křečových žil. V České republice jsme touto technologií ošetřili již první pacienty, kteří nejvíce oceňují, že samotné ošetření proběhlo bez řezných ran, jizev a nutnosti následné péče – zkrátka jim byl ihned po zákroku umožněn návrat do běžného denního života,” říká MUDr. Jaroslav Strejček, CSc., primář a zakladatel Centra dermatologické angiologie. „Další velkou výhodou je absence předoperačního vyšetření, přičemž pacientům vyhovuje i to, že po zákroku nosí kompresní punčochy po mnohem kratší dobu, než je obvyklé.”

 

„Jakožto lékař bych u této technologie rád vyzdvihl dva aspekty, které považuji za velkou přidanou hodnotu. Za prvé jde o možnost ošetřit i kratší úseky žíly se srovnatelným výsledkem, což nám umožňuje zachovat co největší část kmenové žíly pro případné pozdější použití na cévní náhrady, například věnčitých tepen srdce nebo cévy dolních končetin. Za druhé, tato metoda je v některých případech jedinou možností ošetření žil, které jsou obtížně léčitelné jinými konvenčními metodami, například  nefunkční žilní spojky, žíly v okolí žilních vředů nebo žíly s vlnitým průběhem.Na druhou stranu je potřebné zdůraznit, že i echoterapie, podobně jako ostatní metody léčby varixů, má své přesné indikační spektrum.“

 

*** KONEC ***

 

O společnosti Theraclion

Ve společnosti Theraclion se domníváme, že chirurgický zákrok, tak jak ho známe, je již poněkud zastaralý způsob léčby. Z optimistických pacientů často dělá úzkostlivé jedince a z vynikajících lékařů vyčerpané pracovníky, navíc přetěžuje limity zdravotnických zařízení.

Tuto konvenci vyvracujeme zaváděním nových mimotělních léčebných metod. Chirurgický zákrok nahrazujeme robotickou léčbou z vnějšku těla pomocí vysoce intenzivního terapeutického ultrazvuku. Naše špičková echoterapeutická zařízení drží označení CE pro provádění neinvazivní léčby křečových žil pomocí systému SONOVEIN® a rovněž pro léčbu fibroadenomů prsu a uzlin štítné žlázy pomocí přístroje Echopulse®. 

Centrála společnosti se nachází v Malakoffu nedaleko Paříže, kde všichni naši zaměstnanci žijí inovacemi, jež rozvíjíme rozsáhlými klinickými výzkumy a za použití umělé inteligence. Na  trhu s léčbou křečových                                                    žil je ročně provedeno kolem 5 milionů zákroků. Jedná se o dynamický segment, ve kterém měníme dosavadní paradigma, a kde se neinvazivní echoterapie stává novým standardem.

Více informací naleznete na: www.theraclion.comči na webových stránkách určené pro pacienty www.echotherapy.com.

 

O CDA

Centrum dermatologické angiologie (CDA) založil v roce 1992 emeritní asistent I. dermatologické kliniky Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze a mnohaletý předseda České flebologické společnosti České lékařské společnosti JEP, prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc. Prim. Strejček je celosvětově uznávaným odborníkem ve flebologii (tedy odbornosti pro léčbu žilních onemocnění) a past Vice-Presidentem Světové flebologické Unie. Zpočátku sídlilo CDA v Praze 4 na Spořilově. Později byla vybudována nová pracoviště v Praze 5 a Říčanech. Centrum dermatologické angiologie je vybaveno nejmodernější technikou pro moderní diagnostiku a léčbu křečových žil a disponuje vyškoleným týmem specialistů. Za dobu své existence provedlo více než 250 000 ošetření.  CDA je rovněž jediným, Ministerstvem zdravotnictví ČR akreditovaným pracovištěm, pro postgraduální výchovu lékařů v dermatologické angiologii, tedy i v diagnostice a léčbě žilních onemocnění.